Het Platform Outsourcing Nederland richt zich op partijen die zich bezig houden met IT-outsourcing en/of Business Process Outsourcing.

Waarom PON-lid worden?
Het PON-lidmaatschap biedt veel voordelen. Hieronder volgen de voordelen op een rijtje:

 1. gratis toegang tot PON-events (zoals 9 seminars per jaar, PON Colleges, diverse rondetafelbijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten etc.)
 2. gratis PON-boeken
 3. mogelijkheid om te participeren in de diverse werkgroepen van PON
 4. zeggenschap over het beleid van PON
 5. korting op diverse opleidingen
 6. Gratis deelname aan de PON Mastersessies
 7. Gratis bedrijfsprofiel op de website

PON biedt een ongekend netwerk van gedreven professionals uit alle dimensies van outsourcing. Kennisuitwisseling staat centraal, met voldoende ruimte voor netwerken. PON biedt een podium voor interessante initiatieven van zijn leden, bijvoorbeeld door seminars of publicaties te faciliteren die door leden worden verzorgd.

Voor toetreding tot het Platform wordt van partijen verwacht dat ze betrokken zijn bij IT-outsourcing en/of Business Process Outsourcing en bereid en in staat zijn om toegevoegde waarde te leveren in het Platform in de vorm van actieve participatie. Participatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het deelnemen aan werkgroepen, het organiseren van activiteiten zoals seminars, het publiceren op de website van PON of het actief inbrengen van kennis.

Organisaties
Leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsvergoeding (ook indien het lidmaatschap een deel van een jaar heeft geduurd). De lidmaatschapsvergoeding over (een deel van) een jaar bedraagt € 1.600,-- ex BTW. 

Zelfstandig Professionals
Het lidmaatschapsgeld voor de Zelfstandig Professional bedraagt € 535,--, ex BTW per jaar.

Het is als Zelfstandig Professional mogelijk om lid te worden wanneer zij:

 • 5 jaar relevante werkervaring heeft en dit kan aantonen in een CV.
 • als referentie de handtekening heeft van drie PON-leden waarvan één zitting heeft in het bestuur.

Kennisinstituten
Personen die werkzaam zijn bij Kennisinstituten (universiteiten en hogescholen) zijn thans vrijgesteld van de verplichting om een lidmaatschapsvergoeding te betalen. Dit geldt voor personen die werkzaam zijn bij of in een kennisinstituut dat niet zelf lid is en dat niet reeds middels meer dan twee andere daar werkzame leden in het PON is vertegenwoordigd en daar werkzaam zijn bij of in een onderdeel dat onderzoek en of onderwijs uitvoert betreffende outsourcing en zelf direct betrokken zijn bij onderzoek op dat terrein.
Indien personen bij kennisinstituten werkzaam zijn als bijvoorbeeld contractmanager, inkoper, etc. worden deze beschouwd als uitbesteders.

Wilt u ook lid worden?
U kunt uw lidmaatschap hier aanvragen. Het bestuur beslist over de aanvragen.
Raadpleeg de statuten en het huishoudelijk reglement voor meer informatie over de vereniging.

Eerst even snuffelen?
Voor iedereen die eerst eens met het PON wil kennismaken kennen we sinds kort de PON Snuffelpas. Een pas die een organisatie of zelfstandig professional de kans geeft om gedurende een half
jaar vrijblijvend bijeenkomsten te bezoeken. Zo kun je rustig bekijken of een volledig lidmaatschap voor jou en/of je organisatie zinvol is.

PON Snuffelpas in het kort:

 • Gratis naar: seminars, mastersessies en colleges (niet voor PON-congres, 2-daagse training en andere betaalde activiteiten)
 • Half jaar geldig
 • Per organisatie slechts eenmaal mogelijk
 • Prijs organisaties: € 495,- (ex BTW)
 • Prijs ZP’ers: € 195,- (ex BTW)

Interesse? Neem dan contact op met Carmen Asensio, secretariaat@platformoutsourcing.nl of meld u aan via het aanmeldformulier.