Wat verdien je als inkoopprofessional?

PON-lid Supply Value heeft begin 2018 het jaarlijkse functie- en salarisonderzoek inkoop uitgevoerd waarvan de resultaten nu beschikbaar zijn. Het onderzoek van Supply Value geeft inkoopprofessionals inzicht in vier thema’s: functies, salaris & secundaire arbeidsvoorwaarden, opleiding & ervaring en algemene kenmerken zoals leeftijd en regio. De data binnen het onderzoek is verzameld door middel van een online enquête die door 257 inkoopprofessionals is ingevuld, waaronder een aantal PON-leden.

Thema 1: Functies binnen inkoop
Het eerste thema van dit onderzoek zoomt in op functies binnen inkoop. Uit het onderzoek blijkt dat de 257 respondenten maar liefst 139 verschillende functietitels hebben. Van deze functietitels is 49% Engels en 51% Nederlands. Als er vervolgens gekeken wordt, aan de hand van een aantal meerkeuzeopties, hoe professionals hun functietitel classificeren, blijkt dat het grootste gedeelte werkt als ‘Inkoper’ (38%) en ‘Inkoopmanager’ (33%). Andere onderwerpen binnen dit thema zijn: Welke toevoegingen hebben de functietitels van professionals? Hoeveel professionals hebben een leidinggevende functie? En hoeveel spend hebben de professionals onder beheer?

Thema 2: Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
Er zijn op internet veel salarisonderzoeken te vinden. Vaak zijn deze onderzoeken erg generiek van aard. Dit onderzoek heeft zich specifiek gericht op professionals werkzaam binnen het inkoopvakgebied. De resultaten laten zien dat het gemiddelde bruto maandsalaris van de inkoopprofessionals €4832 is. Men werkt hier gemiddeld 39,1 uur voor. Naast het bruto maandsalaris ontvangt 46% een bonus. Andere onderwerpen binnen dit thema zijn: Verdienen vrouwen minder dan mannen? Wat is de salariskloof tussen de top van de inkoopfunctie en de laagst betaalde inkoopmedewerkers? Wat is de invloed van opleidingsniveau op salaris? Hoe loopt het salaris op naarmate een professional meer ervaring heeft?

Thema 3: Opleiding en ervaring
Binnen dit thema is onderzoek gedaan naar opleiding en ervaring van de professionals. We zien dat professionals gemiddeld 5 tot 10 jaar bij dezelfde organisatie werken en 10 tot 15 jaar ervaring  hebben binnen inkoop. Verder geeft dit thema inzicht in: opleidingsniveau, studierichting en opleidingsbudget.

Thema 4: Algemene kenmerken
Het laatste thema richt zich op algemene kenmerken van de professionals. Zo zien we dat het grootste deel van de professionals binnen dit onderzoek man is (76%) en tussen de 40 en 45 jaar oud. Andere onderwerpen binnen dit thema zijn: provincie waar de professional werkzaam is, industrie waarin de professional werkt en grootte van de organisatie waar de professional werkt.

Benieuwd naar de gehele onderzoeksresultaten van het functie- en salarisonderzoek? Download het rapport dan kosteloos via: https://www.supplyvalue.nl/functie-en-salarisonderzoek-inkoop/