Het succes van outsourcing valt of staat met een goede voorbereiding. Hierbij wordt veelal direct gedacht aan het in kaart brengen wat en waarom wordt uitbesteed, het ontwikkelen van selectiecriteria en het opstellen van een request for proposal voor de (mogelijke) leveranciers. Wat vaak wordt vergeten is de rol van de ondernemingsraad van zowel klant als leverancier. Deze heeft meestal het recht te worden betrokken, maar wat zijn de rechten precies en hoe ga je daarmee om? Een niet correct verlopen adviesaanvraag kan grote gevolgen hebben voor een outsourcingstraject. Zo kan de rechter verplichten om het outsourcingbesluit in te trekken en de gevolgen ongedaan te maken. Ook kan de rechter een verbod opleggen om het outsourcingbesluit uit te voeren. Kortom, alle reden voor klant en leverancier om op een juiste wijze hun ondernemingsraad in het outsourcingtraject te betrekken.

Presentatie Otsourcing en de rol van de OR, Cara Pronk, Van Doorne Advocaten
Case C1000, Nely van der Horst , voormalig HR Manager voor C1000
Paneldiscussie met Bob Bolte (FNV), Nely van der Horst (C1000), Cara Pronk (Van Doorne Advocaten), Afshin Towidi (CNV), Piet Visser  (voorzitter OR KPN)