Wie uitbesteedt houdt verantwoordelijkheid voor wat er wordt opgeleverd, maar verliest zicht op wat er daarvoor wordt gedaan. Rapportage- en controlemechanismes worden ingericht om dat zicht alsnog te creëren. Deze keer hebben we drie sprekers die deze taaie materie te lijf gaan en inzichtelijk maken. Welke assurance behoefte bestaat daadwerkelijk bij klanten en in hoeverre hebben leveranciers daar een beeld bij? In hoeverre kunnen audit-standaarden daarbij helpen? In hoeverre hangt dit af van de aard van de relatie? Kan hierop worden gestuurd, zodat minder hoeft te worden gecontroleerd? Wat zijn de sterktes en zwaktes van 'normale' en goed gestuurde ISAE 3402 verklaringen? Waarom een type 2 verklaring? Hoe bepaal je wat je echt nodig hebt? Hoe zorg je dat je een bruikbare verklaring krijgt?

New Governance van IT projecten, Joan Baaijens en Marcel van Kooten
De assurancebehoefte van outsourcers voor IT diensten, Jeroen van Schajik, BDO
Praktische handleiding beheersing van uitbesteding, Peter van Toledo, KPMG