Door de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) zal ontslag goedkoper worden, maar ook lastiger!
 
De nieuwe WWZ kent verschillende nieuwe bepalingen. Allereerst vraagt deze meer van de werkgever. Vanwege de in beginsel "slappe handdruk",  zullen werknemers naar verwachting ook stevig verweer gaan voeren tegen hun ontslag. Heeft de werkgever een redelijke grond voor een opzegging van de arbeidsovereenkomst?  Een ander kenmerk van de WWZ betreft de nadruk op het belang van scholing en herplaatsing. Verder geeft de wet werknemers het recht weer in dienst te treden als binnen 6 maanden de vervallen arbeidsplaats opnieuw wordt ingevuld. 

In het bijzonder is ingegaan op:

  • de mogelijkheden om na een overgang van onderneming werknemers te kunnen ontslaan en de mogelijke kosten daarvan;
  •  de impact van de WWZ op een heruitbesteding waarbij juist géén overgang van onderneming plaatsvindt en de werknemers van de oude leverancier niet intern herplaatst kunnen worden.
  • wijziging in de rechtspositie van werknemers, die niet van rechtswege overgaan, en een transitievergoeding kunnen verzoeken omdat ze met een aanmerkelijke nadelige wijziging van hun arbeidsvoorwaarden worden geconfronteerd.  

De hoofdlijnen Wet werk en zekerheid door Els de Wind, advocaat Arbeidsrecht en Outsourcing bij Van Doorne
Het nieuwe ontslagrecht door Anita de Jong, advocaat Arbeidsrecht en Outsourcing van Hogan Lovells