Europees aanbesteden blijft voor veel uitbesteders een verplicht, ingrijpend, langdurig en belangrijk proces om dienstverlening te verwerven in de markt.Tijdens het seminar vinden presentaties plaats aan de hand van een case van UWV en Capgemini. UWV heeft in 2012 een Europese Aanbesteding gegund voor applicatiebouw, -onderhoud en nieuwbouw. In deze Europese Aanbesteding zijn 5 partijen geselecteerd waaronder, via minicompetitie, opdrachten uitgezet worden. Hoe hebben UWV en Capgemini het proces en informatie uitwisseling ervaren? Wat is hiervan geleerd voor toekomstige uitvragen in de markt? Hoe krijg je als aanbesteder advies van de mogelijke bieders, zodat je dat kunt gebruiken in de vormgeving van je opdracht zonder in strijd te handelen met de regels. En ook: hoe gebruik je de kracht van de leveranciers optimaal, hetzij door in de uitvraag zo goed mogelijk aan te sluiten bij de standaardoplossingen, hetzij door ruimte te laten voor maatwerk? Dit afgezet binnen de juridische kaders en mogelijkheden van de huidige en toekomstige Europese Aanbestedingsregels.

Europees aanbesteden (on)mogelijkheden voor overleg, Irene Feenstra, Otto Sleeking, Kennedy Van der Laan
Aanbesteden in balans, Rick de Rooy, VKA 
Case UWV, Hans van Dijk, UWV en Sim Kok, Capgemini