Cloud sourcing, selective sourcing, multi vendor management komen steeds vaker voor in organisaties. Klanten kopen steeds vaker standaard diensten, en configureren en combineren die op basis van hun specifieke wensen.  
Uit onderzoeken blijkt dat de capabilities in IT regie management veranderen, en steeds meer organisaties worstelen met de vormgeving van regie. In 2015 heeft de werkgroep regie gewerkt aan het creëren van een vernieuwend framework dat uitbesteders en service providers in staat stelt om invulling te geven aan de groeiende uitdaging van regie. Tijdens dit seminar wordt het regie framework gepresenteerd en geven we zowel een uitbesteder als service provider het woord over hun regie gedachtegoed. 

IT regie management bij a.s.r., Albert den Hollander
Service integration at Nokia, Jasper Bremen, Atos
Regie framework, Jasper Kleinveld, The Orchestrate Group