Best Value is een steeds meer voorkomende aanpak voor het vormgeven van klant – leverancier relaties, ook voor ICT. Maar is dit wel een goede aanpak bij ICT uitbesteding? De werkgroep Best Value volgt ICT cases waarbij Best Value is toegepast met als doel inzicht te krijgen in quick wins. De cases zijn divers van aard. In dit seminar worden 2 cases nader toegelicht.Vervolgens wordt er in het interactieve deel (paneldiscussie) een aantal issues geadresseerd die de werkgroep is tegengekomen.

Praktijkcase Holland Casino door Alice de Boer, manager ICT Services
Praktijkcase a.s.r. door Marco van Dijk, Inkoper
Interactieve paneldiscussie