Softwareontwikkeling is een complex vakgebied. Softwareprojecten worden gekenmerkt door voortschrijdend inzicht, veel onbekende variabelen en veel afhankelijkheden tussen techniek, requirements, de aanpak en de mensen. Software ontwikkeling in offshore landen brengt nog een extra complexiteitsdimensie met zich mee. De extra afstand, samen met eventuele taal en cultuurbarrières maken kennisoverdracht binnen een team en tussen teams nog lastiger. Een Agile aanpak is bedoeld om bij dergelijke complexe projecten zo goed mogelijk resultaat te halen in korte iteraties. Scrum, een van de meest bekende invullingen van Agile is opgezet om een team zo goed mogelijk te laten samenwerken. Tijdens dit seminar geeft een aantal sprekers hun visie op hoe Agile/Scrum werkt in de praktijk. Leer van hun ervaringen die ze in de afgelopen jaren hebben opgedaan.

Agile @ Philips, Edgar van Zoelen, Head of the Agile Center of Excellence Philips
Trends in Agile, Ovidiu Pitic, Head of Benelux Agile Practice Cognizant
How to scale distributed teams, Marc Verschueren, Agile coach Wipro Technologies
How does Agile work in an outsourced/distributed context, Edgar van Zoelen