Steeds meer bedrijven hebben outsourcing contracten met meerdere leveranciers. Het op elkaar afstemmen van deze contracten en het managen van supply en demand is echter niet eenvoudig. Met de verdere toename van het aantal leveranciers, vormt de onderlinge samenwerking steeds meer de sleutel tot succes. Een goede afstemming tussen business en IT vereisen een goed opgezette keten van demand management tot aan supply management, hierbij wordt tegenwoordig veelal gesproken over Service Integration and Management (SIAM). Veel organisaties worstelen nog met de juiste opzet en inrichting van hun gehele regiemanagement. Tijdens dit seminar delen verschillende sprekers vanuit diverse invalshoeken hun visie en ervaring op dit terrein.

Jeanne Hofmans (Improve Quality Services), Verticaal uitbesteden
Rob Tardijn (Capgemini), Breng op tijd de regie in orde; lessons learned voor service integratie.
Hans Nederlof (zelfstandig Interim CIO), De keten van externe trends naar IT-regiemanagement in het Hoger Onderwijs.